141 Γουδές Ιωάννης - Ξυλόγλυπτες Κατασκευές - Καρυές Λακωνίας - Καράβι τριηρη

Καράβι τριηρη

ΚΩΔ : Α21Χ

8.50€

Τον 7ο αιώνα π.χ. ο Κορίνθιος ναυπηγός Αμεινοκλής κατασκεύασε την πρώτη τριήρη για λογαριασμό του τύραννου της Σάμου Πολυκράτη

Ετικέτες :