211 Γουδές Ιωάννης - Ξυλόγλυπτες Κατασκευές - Καρυές Λακωνίας - Ιησούς

Ιησούς

ΚΩΔ : 1-2ΑΔΚΟ

117.00€

Νυμφίος , θρησκευτική απεικόνιση μοναδίκο κομμάτι ξύλου καρυδιάς και σάμπα